Logo
Print this page

Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng ở Thanh Hóa

Rate this item
(0 votes)

Từ đầu năm 2013 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 1.349 hộ người có công với cách mạng. Cải thiện khó khăn về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo đó, có 859 nhà ở được hỗ trợ xây mới; cải tạo, sửa chữa 368 nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, quỹ Thiện Tâm -Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây mới 94 nhà, cải tạo sửa chữa năm nhà; quỹ "Bầu ơi" trao tặng 22 nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng...

Nguồn: http://suachuanhaviet.vn/tin-tuc-nha-viet/item/607-ho-tro-xay-moi-sua-chua-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-o-thanh-hoa.html

Last modified on Tuesday, 18 February 2014 16:51