Logo
Print this page

Làm mới, sửa nhà ở hỗ trợ hộ nghèo 440 triệu đồng

Rate this item
(0 votes)

Năm 2013, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ 440 triệu đồng cho 35 hộ nghèo làm mới, sửa nhà, sơn nhà Đại đoàn kết.

Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ 220 triệu đồng, làm mới 11 nhà Đại đoàn kết, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" huyện (năm 2012 và 2013) hỗ trợ làm mới 20 nhà, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà, sửa nhà cho 4 hộ với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà.

Ủy ban MTTQ huyện vận động cán bộ, công nhân viên chức - lao động, nhân dân, doanh nghiệp trong huyện ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được 125 triệu đồng; ủng hộ 70 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai;15 chăn ấm trị giá 4,5 triệu đồng ủng hộ hộ nghèo trong huyện.

Ghi rõ nguồn: Làm mới, sửa nhà ở hỗ trợ hộ nghèo 440 triệu đồng khi sao chép nội dung này

Last modified on Tuesday, 07 January 2014 23:11