Tư vấn qua Tư vấn 24/7

Tel: 04.8588.4898

A+ A A-

Người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở

Rate this item
(0 votes)

Ngày 17/9/2013, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 587SXD-QLN đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến khi triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “hỗ trợ người có công với cách mạng sửa nhà ở” (sau đây gọi tắt là QĐ22). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 QĐ22 thì chỉ hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu trường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 1 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22.

2. Trường hợp đã phá dỡ nhà ở cũ để xây nhà ở mới trước ngày 15/6/2013 không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22, trường hợp chưa phá dỡ nhà ở cũ nếu đủ điều kiện được hỗ trợ (về hộ khẩu thường trú và nhà ở) thì được hỗ trợ tại chính nhà ở cũ đó.

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 QĐ 22 thì những hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà ở mới thuộc diện được hỗ trợ. Sở Xây dựng căn cứ quy định này đối chiếu với những trường hợp nêu tại điểm 3 công văn của Sở xem xét có thụôc diện được hỗ trợ hay không.

4. Việc hỗ trợ theo QĐ22 được thực hiện tại nhà ở mà người có công với cách mạng hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013, những trường hợp khác không thuộc diện được hỗ trợ.

5. Đối với những hộ đã xây mới hoặc sửa nhà Hà Nội trước khi UBND tỉnh phê duyệt danh sách được hỗ trợ thì không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22. Trường hợp đã được phê duyệt danh sách được hỗ trợ trong năm 2013 nhưng do chưa được ứng kinh phí mà nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa ngay (đã tiến hành sửa chữa) thì UBND cấp xã lập biên bản nghiệm thu (theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) để tạm ứng hoặc thanh toán khi có kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn để triển khai thực hiện đúng quy định.

Video

Video giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

hotline-nhaviet

Tin tức mới

Tân trang ngôi nhà 20 năm tuổi đẹp lung linh

Một gia đình ở TP HCM có ý định cải tạo ngôi nhà cũ và muốn giữ lại các kỷ niệm tuổi thơ trong từng ...

sửa nhà, sửa chữa nhà

sơn nhà

cong-trinh-da-thi-cong

Facebook Fanpage

0915 486 555